"NOT FOR SENSITIVE EARS"

Scroll down for bilingual lyrics of songs on the first KOPSKOOT! album
(or click the logos to jump to specific bands)


Hieronder is tweetalige lirieke van al die songs op die eerste KOPSKOOT! album
(scroll af, of click die logo's om na spesifieke bands te spring)

V.O.D


ANDRE' vd WALT


VAN COKE KARTEL


TERMINATRYX


INSEK


HELSINKI


K.O.B.U.S.


BATTERY 9


DIE KRUIS


NuL


MIND ASSAULT


CONQUEST
FOR DEATH

F8


BREINSKADE


SOMERFAAN


LION'S PRIDE
ALL LYRICS REPRINTED WITH PERMISSION
ALL RIGHTS OF THE COPYRIGHT HOLDERS RESERVEDVOICE OF DESTRUCTION - JMSP
(Metal)

Profanity Warning!

Lyrics (in Afrikaans):

"JMSP"
- Music by Greg McEwan-Marriott, Paul Blom, Diccon Harper
- Lyrics by Francois Breytenbach Blom

Hoërskool onderwyser - jou ma se poes!
Christen fingerwyser - jou ma se poes!

Jy staan in my straat, jy maak 'n groot lawaai
Jy lyk soos 'n poes, ek wil jou sommer naai!

Fokken disco danser - jou ma se poes!
Moffie liegbek chancer - jou ma se poes!

Jou ma se poes!
Jou ma se poes! Jou ma se poes!
Jou ma se lekker vet poes!
Jou ma se poes!

V.O.D-haters julle almal se poes!

Jou ma se poes!


Lyrics (in English):

"JMSP" (YMC)
- Music by Greg McEwan-Marriott, Paul Blom, Diccon Harper
- Lyrics by Francois B. Blom

High school teacher - your mother's cunt!
Christian finger-pointer - your mother's cunt!

You're standing in my street, you're making a racket
You look just like a cunt, I ought to fuck you!

Fucking disco dancer - your mother's cunt!
Sissie lying chancer - your mother's cunt!

Your mother's cunt!
Your mother's cunt! - your mother's cunt!
Your mother's big fat cunt!
Your mother's cunt!

V.O.D haters - you're all cunts!

Your mother's cunt!

http://www.voiceofdestruction.com


ANDRE' VAN DER WALT - Pneuma
(Electronic Hardcore)

Lyrics (in Afrikaans):

"Pneuma"
- Written by Paul Van Der Walt

Uitgesonder deur my pneuma. 'n Siekte waarvoor ek lewenslank genesing soek, maar halfhartiglik. Hou my vas, moenie aan my raak nie. Begriploos vir almal behalwe ek. Versonke in euforie, al is dit net vir hierdie oomblik. Gee my twintig jaar, gee my vanaand. In die lied is waar ek behoort. Jy is altyd daar vir my. Die wêreld kan voortduur sonder my (Stroboskoop, omverm my). Niks benede my, net die verkleining van nietigheid (Gee myself oor aan die klank). Oorskry die lyn tussen lewe en bestaan. Die vlerke is 'n verdigting onder fluoorverligting. Ek is n pionier van nuwe emosies.

http://www.andrevanderwalt.co.za

photograph by Sean Metelerkamp

VAN COKE KARTEL - Algehele Kontrole
(Alternative Rock)

Lyrics (in Afrikaans):

"Algehele Kontrole"
- Written by F. Badenhorst & W.J. Myburgh

Stuur die man om met my te praat
Hy gryp ons suutjies aan die oor
Op ‘n skinkbord
Op die spel
Fok die kunstenaar
Die hel
Tragies traag
Leeftyd om na wind te jaag

Net die sterkste sal behoue bly
Waar is die tyd daarvoor?
Kontrole
Net die sterkte sal behoue bly
Ons is te oud daarvoor
Beheer my

Masjien is droog gebloei
Vergeet daarvan
Ons het mekaar verloor
Vergeet van eerlik speel
en hou ons stil
Gebore sonder ‘n vals glimlag
Ons is klaar

Sestig uur sonder slaap sorg vir ‘n nuwe perspektief
Paniek vat my uit soos ‘n sluipmoordenaar
Dit sit hier binne in my bors
met die stad se vure bly brand


Lyrics (in English):

"Algehele Kontrole" (Absolute Control)
- Written by F. Badenhorst & W.J. Myburgh

Send the man to talk to me
He is grabbing us cautiously by our ears
On a platter
On the line
Fuck the artist
The hell
Tragic and sluggish
Lifetime chasing the wind

Only the strongest will survive
Who has the time for that?
Control
Only the strongest will survive
We are to old for that
Control me

Machine has been bled dry
Forget about it
We lost each other
Forget about playing fair
And keep us quiet
Born without a fake smile
We’re finished

Sixty hours without sleep gives you a new perspective
Panic takes me out like a sniper
It is sitting inside my chest
And this city’s fire keeps burning

http://www.vancokekartel.co.zaTERMINATRYX - Siek+Sat
(Industrial-Metal)

Lyrics (in Afrikaans)

"Siek+Sat"
- Written by Paul Blom

(chorus)
Genoeg is genoeg
Te laat is te vroeg
Genoeg is genoeg
Van die kerk tot die kroeg

Ek is moeg vir korrupsie, moord, verkragting en doodslag
En lang queue’s waar jy ure moet staan en wag
Ek is moeg vir gravy-train swape, wat vat en kry sonder swoeg
En agterbakse bliksems, wat hul eie sake vol ploeg

Ek is siek en sat vir donsdose wat dink hulle weet wat
Ek is siek en sat vir lighties wat dink hulle ken die pad
Ek is sat en siek vir ou ballies wat hulle advies kan stick
Ek is sat en siek vir kak musiek en kakker flieks

Ek is moeg vir die lewe se contradictions
En ek’s moeg vir politicians elke skrikkeljaar-klug met elections

(chorus)

Ek is gatvol vir cliché leefstyle wat uit die TV rol
En ek is gatvol vir idiote wat agter trends aan-hol
Ek is tot hiertoe vol met kunslose narre wat met spray cans jol
Ek is tot hiertoe vol met taxi-drivers wat hul karre rol

Ek is klaar met kinder- en diere-mishandelaars
En is klaar met kansvatters en dwelmhandelaars

(chorus)

Ek is siek en sat vir besoedeling van nywerhede
En om te leef in die verlede
Gatvol vir leuens en verdraaide waarheid
En vir die noodsaak om te veg vir vryheid

Ek is absoluut bored met die Hilton terte
Wat famous word omdat papa miljoene werd is
Dit maak my lam dat oorloë steeds woed
En ek is siek vir scum, nie opgesluit net lig beboet

(chorus)

Ek is tam vir slegte nuusberigte
En baby fabrieke wat nie omsien na hul pligte

Ek is siek en sat dat ons nie ‘n verkoue kan genees
En dat mense daagliks moet leef in vrees
Ek is siek en sat dat skoenmakers nie hou by hul lees
En ek’s siek en sat date ek sien en sat moet wees

Genoeg is genoeg
Te laat is te vroeg
Genoeg is genoeg
Laat my walg, laat my wroeg

Genoeg is genoeg!


Lyrics (in English):

"Siek+Sat" (Sick+Tired)
- Written by Paul Blom

(Chorus)
Enough is enough
Too late is too soon
Enough is enough
From the church to the saloon

I’m tired of corruption, murder, rape and manslaughter
And long queue’s where you wile away the hours
I’m tired of gravy-train morons, who simply take without sweat
And cocky bastards filling their own pockets

I am sick and tired of pre-pubescents who think they know it all
I am sick and tired of youngsters who believe they know the way
I am sick and tired of old farts who can stick their advice
I am sick and tired of crap music and crapper movies

I am tired of life’s contradictions
And I’m tired of politicians every leap year farce with elections

(Chorus)

I’ve had enough of cliché lifestyles rolling from the TV
And I’ve had enough of idiotic trend chasers
I’ve had it up to here with artless clowns playing with spray cans
I’ve had it up to here with taxi-drivers rolling their cars

I’m done with child- and animal abusers
And I am done with chancers and drug dealers

(Chorus)

I am sick and tired of pollution from industries
And to live in the past
Tired of lies and twisted truth
And for the need to have to fight for your freedom

I am absolutely bored with the Hilton tarts
Who become famous because daddy’s worth million$
It paralyzes me that wars still rage
And I am sick of scum, not locked up, just lightly fined

(Chorus)

I am exhausted of bad news bulletins
And baby factories that don’t tend their responsibilities

I am sick and tired that we cannot heal a cold
And that people have to live in fear each day
I am sick and tired that people don’t mind their own business
And I am sick tired that I have to be sick and tired

Enough is enough
Too late is too soon
Enough is enough
Makes me choke makes me squirm

Enough is enough

http://www.terminatryx.comINSEK - Satan Is Liefde
(Grindcore)

Lyrics (in Afrikaans):

"Satan Is Liefde"
- Written by Christo Bester

hoekom wil ons voortplant,
waarom is ons hier?
is dit prekondisie,
of is ons dalk net dier?
is als net sel verdeling,
is daar keuse?
leef en laat sterwe,
die mensdom se leuse.

satan is liefde, en liefde is satan
die grootse leuen nog, alma glo daaraan
die drang van die dier klop hard rooi in ons are
want satan is liefde en liefde is satan

soos jou ouers sal jy wees,
slawe sonder keuse.
biddend op hul kniee,
voor die valse lig.
selfgevangenis van
vrees en bygeloof.
haal af jou oogklappe,
jou kerk het jou beroof.


Lyrics (in English):

"Satan Is Liefde" (Satan Is Love)
- Written by Christo Bester


Why do we want to procreate?
why are we here?
Is it all precondition,
or are we just animals?
Is it all cell division?
Is there choice?
Live and let die, is man's credo

Satan is love and love is satan
the biggest lie yet, but everyone believes it.
the lust of the beast throbs hard red in our veins
cause satan is love and love is satan

You will be like your parents,
slaves with no choice
praying on their knees before the false light
Self inprisonment of fear and superstition
take of your blinds,
your church has robbed you.

http://www.myspace.com/insek
HELSINKI - DNA
(Disco / Punk / Dubstep)

Lyrics not yet available...

http://www.myspace.com/helsinkiSAK.O.B.U.S. - Tienerangs
(Metal)

Lyrics (in Afrikaans):

"Tinerangs"
- Words by Francois Breytenbach Blom
- Music by Theo Crous & Francois Breytenbach Blom


Betreur jou lot, Blameer vir God
Staaf jou eise met trane en snot
Middelvinger in die lug en jou duim in jou hol
Almal is teen jou en die wêreld skuld jou fokol
Skryf 'n hartseer gediggie oor jou tienerangs
en sê Fok jou

Blameer jou ma, blameer jou pa
vir die eiebelang wat jy saam met jou ronddra
Voel jammer vir jouself elke fokn dag
Skree as jy moet stilbly en huil as jy moet lag
Skryf 'n morbiede bundel oor jou tieneragtige angs
en dra jou las soos 'n eremedalje, verwyt soos 'n kroon
Skryf 'n ballade van wanhoop oor jou tienerangs
en sê Fok jou

Skryf 'n ballade van wanhoop oor jou tienerangs
en sê Fok jou
Bou 'n stormdrang altaar vir jou tienerangs
en skree
Fok Jou


Lyrics (in English):

"Tienerangs" (Teenage Angst)
- Words by Francois Breytenbach Blom
- Music by Theo Crous & Francois Breytenbach Blom


Lament your fate.
Blame God!
Substantiate your demands with tears and snot!
Middle finger in the air and your thumb in your ass
Everyone's against you and the world owes you fuck-all
Write a sad little poem about you teenage angst
And say Fuck you
Fuck You!

Blame your mother.
Blame your father
For the self-interest you carry around with you
Feel sorry for yourself every fucking day
Scream when you should shut up and weep when you should laugh
Write a morbid volume about your teenish angst
And bear your burden like a medal, wear reproach like a crown
Write a ballad of despair about your teenage-angst
And say Fuck you
Fuck you
Fuck You!

Write a ballad of despair about your teenage-angst
And say Fuck you
Build a storm&stress-altar with your teenage-angst
And scream Fuck you
Fuck You!


http://www.kobusmusic.com
BATTERY 9 - Geen Genade
(Industrial)

Lyrics (Afrikaans):

"Geen Genade"
- Written by Paul Riekert

wel gedaan my ou, geluk met die aas
dis seker 20 of so 30 rand meer as laas
jy fok twee slotte op, breek toe 'n ruit
en trap my plante fucked as jy vlug met jou buit
dieselfde ou kak, ek saai en jy oes
dieselfde ou storie, ek bou en jy verwoes
onaangename waarheid, my woede vergruisend
jy kry 60 vir die radio, my skade 6000

geen genade vir jou
geen genade vir jou
voor jy hier wil inbreek, onthou:
geen genade vir jou
geen genade vir jou
fokol genade, my ou

wraakgedagtes teister my, ongemak akuut
jy steel ook soveel tyd, ek tel elke minuut
die skade wat jy aanrig laat my altyd verstom
maar glo my, jou fokker, jou tyd sal kom
een of ander tyd gaan ek jou nog vang
jy sal 'n wit lig sien brand aan die einde van die gang
ek sal jou verander in 'n bibberende wrak
jy kan sommer by voorbaat in jou broek begin kak

geen genade vir jou
geen genade vir jou
voor jy hier wil inbreek, onthou:
geen genade vir jou
geen genade vir jou
fokol genade, my ou

ek sal 2 karre en 8 fietse uit jou uitmoer
'n TV en natuurlik 'n hi-fi of twee
2 radios vir my kar, 3 stelle speakers
my skaars langspeelplaat van Gerhard Viviers
'n spul vensters, slotte en gereedskap
lisensies, paspoorte en harde kontant
my wasgoed, tekkies, 2 selfone
versekering, alarm en die huis se verband

geen genade vir jou
geen genade vir jou
voor jy hier wil inbreek, onthou:
geen genade vir jou
geen genade vir jou
fokol genade, my ou


Lyrics (English):

"Geen Genade" (No Mercy)
- Written by Paul Riekert

well done, my man, congrats on the takings
it's probably 20 or 30 rand more than last time
you fuck up two locks, break a window
and trample my plants when you scram with your loot
same old shit, I sow and you reap
same old story, I build and you destroy
uncomfortable truth, my anger crushing all
you get 60 for the radio, my damages 6000

no mercy for you
no mercy for you
before you want to break in, remember:
no mercy for you
no mercy for you
fuck-all mercy, my man

pestered by thoughts of revenge, acute discomfort
you steal so much time, I'm counting every minute
the damage you do astounds me
believe me, you fucker, your day will come
one of these days I'll catch you
you'll see a white light at the end of the hallway
I'll turn you into a shivering wreck
you can start shitting your pants already

no mercy for you
no mercy for you
before you want to break in, remember:
no mercy for you
no mercy for you
fuck-all mercy, my man

I'll beat 2 cars and 8 bikes out of you
a TV and a hi-fi or two of course
2 car radios, 3 sets of speakers
my rare vinyl copy of Gerhard Viviers
a bunch of windows, locks and tools,
licences, passports and hard cash
my washing, sneakers, 2 cellphones
insurance, alarm and the mortgage

no mercy for you
no mercy for you
before you want to break in, remember:
no mercy for you
no mercy for you
fuck-all mercy, my man

http://www.battery9.co.zaDIE KRUIS - Helmasjien
(Metal)

Lyrics (in Afrikaans):

"Helmasjien"
- Written by F.B. Blom

Nagmerrie uit die lug
Dimensies bars in jou gesig
Daar is nerens om te hardloop nie
Mense gil en skree
Maar daar's geen genade nie
Terwyl ons ry op die rug van die Helmasjien
Die priester skree hom hees
En hy sidder van die vrees
En sy kerk word verander in 'n swart hoop as
Donderweer en hael
Trap die aarde dood en kaal
Ons is hier om jou te haal
Op die Helmasjien

Armes, rykes
Almal besig op hul kniee om te bid
Sondaars, heiliges
Niemand kan ontsnap van die Helmasjien
Bloedvate bars in jou brein
En die hordes gil van pyn
En die dag word 'n ewige middernag
Jy kan nie wegkom nie, ons sien alles
Die wêreld lê oop voor die Helmasjien


Lyrics (in English):

"Helmasjien" (HellMachine)
- Written by F.B. Blom


Nightmare from the sky
Dimensions explode in your face
There's nowhere to run
People yell and scream
But there's no mercy
As we ride forth upon the Hellmachine
The preacher screams in terror
And he shivers with fear
As his church is reduced to a blackened heap of ash
Thunder and hail thrash the earth, bare and dead
We have come for you on the Hellmachine

Paupers, Princes, all on their knees, praying
Sinners, Saints, no-one can escape from the Hellmachine
Bloodvessels burst in your brain
And the masses scream in pain
As the day becomes a perpetual midnight
You can't escape, we see everything
The world lies naked before the Hellmachine

http://www.myspace.com/diekruisNUL - Elektro Berzerk
(Electronic Revolution Music)

Lyrics (in Afrikaans):

"Elektro Berzerk"
- Written by Adriaan Pelzer, Simon Kruger


Vernietig jou remote
Verskeur jou koerant
Buite jou vensters
Is die wêreld aan die brand

Hou op om te huigel
Vir Mammon te werk
Bestorm die vestings
Elektro-berzerk

chorus:

Rampokker staan vas
Rampokker staan sterk
Rampokker staan op
Elektro-berzerk

Elektro-berzerk (x4)

Rys op uit die stilte
Rys op uit die stof
Wat na die tyd oorbly
As alles ontplof

Rewolusie is naby
Rewolusie is hier
Rewolusie gebou
Op die as en die vuur

chorus

Die tyd is hier
Die stelsel gebreek
Uit wet en orde
Is chaos gekweek

Laat bulder jou stem
Bliksemswil sterk
Laat bars nou die kors
Elektro-berzerk

chorus


Lyrics (in English):

"Elektro Berzerk"
- Written by Adriaan Pelzer, Simon Kruger


Destroy Your Remote
Tear up your newspaper
Outside your windows
the world is burning

Stop being a hippocrate
Working for Mammon
Storm the fortifications
Electro Berzerk

chorus:
Hooligan, stand firm
Hooligan, stand strong
Hooligan, stand up
Electro Berzerk

Electro Berzerk (x4)

Rise up out of the silence
Rise up out of the dust
Which remains after
everything has blown apart

Revolution is close
Revolution is here
Revolution built
On the ashes and the fire

chorus

The time is here
the system - broken
Out of law and order
Chaos has been cultivated

Let your voice roar
As loud as thunder
Let the crust burst
Electro Berzerk

chorus

http://www.nul.com.sgMIND ASSAULT - Stadig Verblind
(Metal)

Lyrics (in Afrikaans):

"Stadig Verblind" (Blinded Slowly)
- Music by Mind Assault
- Lyrics by Francois & Jacques

Ons is nooit in staat om iets te kan wees nie,
want in jou, haat jy ons.
In jou oe is ons verkeerd, maar die lem draai stadig.
En steeds is jy nog meer.
Jy is suur van die kanker. Wat in jou bloed vloei is die gif wat ons te gemoed kom en die lyding is so swaar.

Verblinde oe" brand ons lewend.
Merke van swaarte, straal uit jou siel.

Verteer al die gevoelens doelbewus en breek weg om my siel te rus.
Begrawe in n graf van valsheid en leuens. En tog baklei ons terug.
Ek staan op vir my lewe. Daar is geen manier wat ek jou sal kan vergewe vir al die kak wat ek moes verduur.

Verblinde oe" brand ons lewend.
Merke van swaarte, straal uit jou siel.

Ons word stadig verblind.
Die ketting is vasgebind.
Dit begin by jou as kind.
Ons word stadig verblind.

Verblinde oe brand ons lewend.
Merke van swaarte, straal uit jou siel.

http://www.mindassault.comCONQUEST FOR DEATH
- Positiewe Houding, Negatiewe Wêreld

Exclusive Afrikaans Version
(Hardcore-Thrash)

Lyrics (in Afrikaans):

"Positiewe Houding, Negatiewe Wêreld"
- Written by Conquest For Death

Positiewe houding, negatiewe wêreld
Fingers bloei, naels weggekou
Positiewe houding, negatiewe wêreld
Ek moet vas-klou

Positiewe houding, negatiewe wêreld
Dis moeilik om vas te hou


Lyrics (in English):

"Positiewe Houding, Negatiewe Wêreld" (Positive Attitude, Negative World) - - Written by Conquest For Death


Positive attitude, negative world
Fingers bleed, nails gnawed away
Positive attitude, negative world
I must hang on

Positive attitude, negative world
It's hard to hold on

http://www.conquestfordeath.comF8 - SexHex
(Tekno-Grind)

Lyrics (in Afrikaans):

"SexHex"
- Written by Paul Blom


SexHex x4
Sy’s my – SexHex (x2)

Sy’s my SexHex
Sy betower my
‘n Bose mag – waarna ek smag
Ja! (x3)
SexHex (x6)
Ja! (x2)

Sy’t al swat ek wil hê
Of ons nou staan of lê
My SexHex se toordery
Laat my kom – maak my vry

Haar bonatuurlike erotiek
Mak morele etters siek
Maar dis net reg vir my
Jy hoort self een te kryLyrics (in English):

"SexWitch" (SexWitch)
- Written by Paul Blom
"

SexWitch x4
She's my – SexWitch

She's my SexWitch
She mesmerizes me
An evil force – for which I crave
Yeah!
SexWitch
Yeah!

She has everything I need
Whether we stand or lie
My SexWitch’s magic
Makes me come – sets me free

Her supernatural erotica
Sickens moral fucks
But that suits me just fine
You ought to get yourself one

http://www.mynoise.co.za/F8

BREINSKADE - Blou Moord
(Hardcore-Techno)

(No lyrics)

http://www.onefmusic.comSOMERFAAN - Die Spook (Kom Weer)
Exclusive Remix

(Alternative)

Lyrics (in Afrikaans):

"Die Spook (Kom Weer)"
- Written by Adriaan Nel , Myles Hallett & Henri Davies


Ek stap af in die straat
Ek sien hom die spook
Sy oe" is rooi
Ek skrik mooi
Ek byl af in die pad
Ek spring by die draad
Die broek, hy hak
Die spook, hy kom
Ek sit vas
Ek sit vas
Hier kom daai spook
Ek pisss


Lyrics (in English):

"Die Spook (Kom Weer)" (The Ghost Returns)
- Written by Adriaan Nel , Myles Hallett & Henri Davies

I walk down the street
I see him the ghost
His eye is red
I am scared
I run down the road
I jump by the fence
The pants, he’s stuck
The ghost, he comes
I am stuck
I am stuck
Here comes that ghost
I pisss


http://www.myspace.com/somerfaan
LION'S PRIDE
- 11 of July 1302 (De Vlaamse Leeu)

(Identity-Rock)

Lyrics (in Flemish):

"De Vlaamse Leeuw"
- Words by Hippoliet Van Peene (1811—1864)
- Music by Lion's Pride

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.

11 July 1302

De tijd verslindt de steden, geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven, een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde, omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede, de Vlaamse Leeuw is daar

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid, land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop,
Dan richt hij zich bedreigend en vrees'lijk voor hen op.

11 July 1302

Wee hem, de onbezonnen', die vals en vol verraad,
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkle handbeweging die hij uit 't oog verliest:
En voelt hij zich getroffen, hij stelt zijn maan en briest.

Het wraaksein is gegeven, hij is hun tergen moe;
Met vuur in't oog, met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt, vernielt, verplettert, bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op's vijands trillend lijk.

Zij zullen hem niet temmen, de fiere Vlaamse Leeuw,
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen, zolang een Vlaming leeft,
Zolang de Leeuw kan klauwen, zolang hij tanden heeft.


Lyrics (in English):

"De Vlaamse Leeuw" (The Flemish Lion)
- Words by Hippoliet Van Peene (1811—1864)
- Music by Lion's Pride

(This quite literal translation does not fully reflect the true intentions of some poetic phrasings in the Flemish original)

They will never tame him, the proud Flemish Lion,
Even if they threaten his freedom with fetters and with shouts.
They will never tame him, as long as a Fleming lives.
As long as the Lion can claw, as long as he has teeth.

Chorus:
They will never tame him, as long as a Fleming lives.
As long as the Lion can claw, as long as he has teeth.
Time devours cities, no thrones will ever last,
Armies may go under, but a people never dies.
The enemy comes marching in; surrounded by mortal danger
We laugh at his anger: the Flemish Lion is here!

Chorus

(Only the text above is actually sung on official occasions, not the following stanzas):

For a thousand years now has he fought, for freedom, land and God,
And yet his strength is as youthful as ever.
Should anyone think him powerless, and taunt him with a kick,
Both menacing and fearsome will he rise.

Pity the mindless who, deceptive and full of treason,
Comes to pet the Flemish Lion and hit him faithlessly.
Not a single movement he does not see:
And if he feels offended, he will raise his manes and roar.

The sign of revenge has been given, he is tired of their bait;
With fire in the eye, in anger he jumps towards the enemy.
He tears, destroys, crushes, covers in blood and mud
And in victory grins over his enemy's trembling corpse.

http://www.myspace.com/lionsprideflanders


Join the
ALTERNATIVE ALLIANCE
© 2008-2009 Flamedrop Productions